logo-stichting.jpg (37674 bytes)
nepalese vlagStichting "Wij helpen Nepal" nederlandse vlag

adres : Sichtermanmarke 2
              8016 MN Zwolle
telefoon : 038-2304396
bank  :
alleen via e-mail te verkrijgen
              ABN/amro t.n.v. stichting "Wij helpen Nepal"
KvK   : 08212181
ANBI  : 72.628
email  :  info@wijhelpennepal.nl

 

De stichting "Wij helpen Nepal".
Grondslag en uitgangspunt van de stichting.
De stichting heeft de Bijbel, het onfeilbare woord van God, als grondslag en uitgangspunt, en laat zich met name
 leiden door de Bijbeltekst "alles wat  jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van
Mijn broeder of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan" (
Mattheüs 25 vers 40).

Op donderdag 19 november 2009 is de oprichtingsakte van de stichting "Wij helpen Nepal"  gepasseerd.
De handtekeningen zijn gezet en de stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop-handel voor Oost Nederland.
De ANBI-aanvraag is goedgekeurd en per 19 november 2009 ingegaan.

Het bestuur bestaat uit vijf personen, met een dagelijks bestuur van 2 personen. Regelmatig zal via deze site verantwoording worden
afgelegd over de financiële situatie van de stichting. Wij zullen tevens regelmatig U tevens regelmatig op de hoogte houden door middel van de nieuwsbrieven.

Het doel van de stichting "Wij helpen Nepal".
Het doel van de stichting is het ondersteunen van de diverse projecten in Nepal met financiële
middelen. De financiële middelen proberen we te verkrijgen door middel van sponsoren,
het organiseren van activiteiten op scholen, het geven van voorlichting aan verenigingen
en bedrijven, het verkopen van artikelen uit Nepal, waarvan de totale opbrengst ten goede
komt van de diverse projecten in Nepal. Verder is de stichting ook actief met het leggen van contacten
met organisaties, die ook werkzaam zijn in Nepal, om zo een bundeling van krachten te bewerkstelligen.

De projecten van de stichting "Wij helpen Nepal".
De projecten van de stichting zijn : het ondersteunen van een weeshuis, het ondersteunen
van arme gezinnen, het ondersteunen van studenten, het ondersteunen van een
organisatie vrouwen, microkredieten en het verkrijgen van donateurs voor het realiseren
van al deze projecten. 

De Stichting

 


  1. Studenten,

  2. Peace Child Home,

  3. Holy Angel English School,

  4. Chetana Women's Skill Development Project,

  5. Microkredieten,

  6. Wordt donateur.

Wetenswaardigheden.

  1. Nieuwsbrieven,

  2. Verantwoording,

Voor informatie
    e-mail ons.