logo-stichting.jpg (37674 bytes)
nepalese vlagStichting "Wij helpen Nepal" nederlandse vlag

Voor de instellingen voor goede doelen zijn er per 1 januari 2014 nieuw ANBI voorwaarden. Wij zijn hier druk mee bezig.
Op deze pagina vind U onze gegevens.

Naam : Stichting "Wij helpen Nepal"
KvK   : 08212181
ANBI : 72.628
                                         

Contactgegevens : Sichtermanmarke 2
                                8016 MN Zwolle, Nederland
               telefoon : +31(0)382304396
               e-mail    :
info@wijhelpennepal.nl

Bestuur: Het bestuur bestaat uit 5 leden. 2 leden vormen het dagelijksbestuur. 1 lid is penningmeester en secretaris.
                De leden zijn : mevr. M. Bakker,
                                         mevr. M. Hoogendoorn
                                         mevr. L. Klijn
                                         dhr.   M. Klijn
                                         dhr.   D. v. Voorst.

Het beleidsplan : voor 2016 is het beleid om arme gezinnen bij te staan,
                             het ondersteunen van scholieren, door middel van het betalen van hun schoolgeld,
                             het ondersteunen van het Peace Child Home in Pokhara,
                             het helpen financieren van Micro Kredieten aan vrouwen,
                             het voorlichten en mogelijk zenden van vrijwilligers. 

Het beloningsbeleid : alle leden zijn onbezoldigd.

De doelstelling : Het doel van de stichting is het ondersteunen van de diverse projecten in Nepal met financiële
                       middelen. De financiële middelen proberen we te verkrijgen door middel van sponsoren,
                       het organiseren van activiteiten op scholen, het geven van voorlichting aan verenigingen
                       en bedrijven, het verkopen van artikelen uit Nepal, waarvan de totale opbrengst ten goede
                       komt van de diverse projecten in Nepal. Verder is de stichting ook actief met het leggen van contacten
                       met organisaties, die ook werkzaam zijn in Nepal, om zo een bundeling van krachten te  
                       bewerkstelligen.

Verslag van uitgeoefende activiteiten :
                             In 2015 hebben we de werkzaamheden voortgezet.
                       Vier studenten zijn financieel ondersteund met hun studie.
                       Het weeshuis ODCDC is ondersteund met iedere maand een bijdrage van € 175,00.
                       Er is een bijdrage geleverd voor Micro Kredieten.
                       Er zijn twee arme gezinnen ondersteund.
                       Na de aardbeving in april hebben via Chetana Women's Skill en Peace Child Home middelen
                       gegeven voor materiële ondersteuning in Gorkha.

De financiële verantwoording.
                                                    

Onze wettelijke verantwoording

 


  1. Studenten,

  2. Peace Child Home,

  3. Holy Angel English School,

  4. Chetana Women's Skill Development Project,

  5. Microkredieten,

  6. Wordt donateur.

Wetenswaardigheden.

  1. Nieuwsbrieven,

  2. Verantwoording,

Voor informatie
    e-mail ons.